Preparation for YDSYÖKDİL Grammar ( YDS Kitapları)

Kategoriler: .

Preparation for YDSYÖKDİL Grammar ( YDS Kitapları)

Yeni sisteme göre ayarlanmış olan kitabımızda tüm soruların çözümlerini bulabilirsiniz. Kitabımız bünyemizde çalışan çok değerli öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış olup YDS ve YÖKDİL seviyesinde 2235 sorudan oluşmaktadır. Kitap İngilizce Gramer bilgisi anlatımı ve test kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitaptaki gramer konuları: Times, Modality, Auxiliary, Passive, Causative, Adjective Phrase, Adverb Phrase, Noun Phrase, Adjective Clause, Noun Clause ve Adverb Clause sorularını kapsamaktadır. Her konu anlatımı mutlaka testlerle desteklenir ve sorular kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Kitabı tam anlamıyla çalışmanız ve testleri dikkatli bir biçimde yapmanız size YDS’de çıkabilecek tüm gramer sorularını eksiksiz çözmenizi ve diğer soru tiplerinde de okuduğunuzu anlamınızı sağlayacaktır.